Naziv projekta:

Unaprjeđenje poslovnog razvoja i konkurentnosti društva TABLETOP d.o.o. izgradnjom i opremanjem novog proizvodnog pogona, uvođenjem novih tehnoloških rješenja i proširenjem ljudskih kapaciteta

 

Kratki opis projekta:

Svrha projekta je unaprjeđenje poslovnog razvoja i konkurentnosti društva TABLETOP d.o.o. izgradnjom i opremanjem novog proizvodnog pogona, uvođenjem novih tehnoloških rješenja i proširenjem ljudskih kapaciteta.

Unutar 12 mjeseci provedbe projekta planirana je provedba 6 osnovnih elemenata projekta: priprema natječajne dokumentacije, izgradnja i potpuno opremanje novog proizvodnog pogona, implementacija energetski učinkovitog sustava grijanja i hlađenja, nabava ekološki opravdanijeg tehnološkog rješenja, usavršavanje radnika za rad i osnovno održavanje nove opreme, promociju i vidljivost projekta te usluge vanjskih konzultanata.

Provedbom navedenih elemenata projekta ostvariti će se unapređenje i proširenje tehnoloških kapaciteta i poslovnih procesa, prikladnih za proizvodnju i pružanje konkurentnih, visokokvalitetnih proizvoda sa značajnom dodanom vrijednosti. Time će rasti i profitabilnost poslovanja, kao i drugi ekonomski pokazatelji u godinama koje slijede te tako neposredno osnažiti asortiman kao preduvjet za njegov održivi razvoj.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

  • Izgradnja i opremanje proizvodnog pogona
  • Uvođenje novih tehnoloških rješenja
  • Povećanje ljudskih kapaciteta dodatnim zapošljavanjem
  • Stručno usavršavanje zaposlenika
  • Promicanje održivog razvoja i zaštite okoliša
  • Poboljšanje uvjeta života i porast razine zadovoljstva lokalne zajednice

 

Ukupna vrijednost projekta: 1.316.237,57 kn

EU sufinanciranje projekta: 525.089,38 kn

Razdoblje provedbe projekta: 01/2017. – 01/2018.

 

Kontakt osoba za više informacija:

Mladen Jurčić, E – mail: order@tabletop-world.com